سفر در طبیعت ایران

گزارش و عكس از طبيعت و تنوع زیستی كم نظير ايران -- Touring to the nature of Iran

درفک بام زیبای گیلان

وقتی از رودبار می گذری و به رشت نزدیک می شوی، دست راست جاده قله زیبایی می بینی که یکی از بلندترین نقاط استان گیلان محسوب می شود. بر خلاف برخی انسانها که فقط از دور زیبا هستند این کوه پر غرور، شگفتی ها و زیباییهای طبیعت خود را فقط به کسانی نشان می دهد که با اشتیاق پای در دامن دلنشینش بگذارند و به او نزدیک شوند. قله درفک Dorfak و مسیر دسترسی به آن، نمایشگر اوج هنرمندی خالق هستی است که با دقت و وسواس، گره های زیبای خلقت را بر دامان طبیعت نگاشته است. همیشه عاشق درفک و روستاهای اطرافش بوده ام و هفته گذشته اوایل خرداد ۸۹ موفق شدم بار دیگر مهمان او پاشم.....

2

رستم آباد ابتدای جاده زیبایی است که بعد از گذشتن از توتکابن- سندس- چره- لیاول و چندین روستای دیگر به "بره سر" منتهی می شود. از بره سر می توان به داماش- درفک- جیرنده و دیلمان راه یابی کرد. مسیر دیگر دسترسی به درفک از سیاهکل- دیلمان و روستای "شاه شهیدان" است. دو سال پیش طی سفر به قله درفک به لطف خدا یکی از کمیاب ترین سرخس های ایران به نام polystichum lonchitis و همچنین چندین گیاه کمیاب دیگر از جمله asplenium viride را در دامنه درفک پیدا کردم. شاید درفک زیبا، پاسخ علاقه همیشگی من را به خود اینگونه داد... زیاد نوشتم...ببخشید.. در ادامه چند عکس مختصر ببینید:


دریاجه سد سفید رود یا دریاچه سد منجیل:

دریاچه منجیل


قالیباف اصلی فقط خداست:

توتکابن


زنان شمالی همچنان پر تلاش:

شالیزار


قله درفک از جاده بره سر و منطقه دشتویل. به خوبی چند اکوتون متفاوت را تشخیص می دهید:

درفک از دشتویل


خطوط زندگی...

مادر


مهربان- صمیمی و مهمان نواز- از اهالی بره سر:

بره سر


زندگی شاید همین باشد....

یسان بره سر


دریاچه ای در اطراف بره سر به نام دریاچه یسان که بر اثر زلزله ایجاد شده است و اکنون به کمک منابع طبیعی و آبخیزداری از آب آن جهت آب شرب اهالی و آبیاری استفاده می شود. زیبایی خیره کننده این منطقه وصف ناشدنی است.

استخر بره سر


نقش در نقش:

سنجاقک


توت فرنگی وحشی پدر بزرگ توت فرنگی های خودمان!

توت فرنگی


بزارین در مورد این عکس بیشتر بگم.. این آقایون که می بینید شته هستن. و بقیه هم مورچه.. در عالم حشرات شته ها برای مورچه ها حکم گاوها را برای انسانها دارند. یعنی آنها را برای چریدن به بالای گیاهان می برند و از آنها مواظبت می کنند و در مقابل از شیر!! و .. آنها استفاده می کنند. واقعا که هر چقدر در این مسایل ریزتر می شویم به کوچکی خود واقفتر..

شته و مورچه


انعکاس زیباییها در آب.. نکته ای بود که در این سفر آموختم..

دریاچه بره سر


این هم یکی دیگر. توازن...

انعکاس


 توی این پیله زیبا هم یک آقا یا خانومی آرمیده بود. فکر کنم قراره یک پروانه بشه..

پیله


این قورباغه با فک و فامیلش دریاچه رو گذاشته بودن رو سرشون از بس سر و صدا داشتن.... بعله... پفک هم میل دارن.. تازه شم..

قورباغه

از خودم می پرسم
آیا قورباغه ها هم چنین مخفی کارند
یا هر گاه که بخواهند عطسه می زنند
آیا در گوش یکدیگر
در مرداب
از قورباغه های دیگر می گویند
و یا از شادی زندگی دوزیستی شان


pteridium aquilinum سرخس عقابی - کرف- 

سرخس عقابی


یک پرنده به نظر عقاب طلایی - شاید هم سارگپه...

پرنده شکاری


گل گاوزبان از گیاهان دارویی است که به وفور در این منطقه می توان یافت:

گل گاوزبان


مسافر


شقایق های زیبا همراه با باد می رقصند:

شقایق papaver


به حاشیه برگ های این درختچه کوچک دقت کنید... فوق العاده است..

برگ


بوی علف و کاهگل و صدای مرغ و خروس و بلبل و خانه ها و مردمی بی غل و غش... روستای سیبن Sibon :

خانه

سیبن


درفك را پارك ملي كنيد

مجيد اسكندري

چاپ شده در مجله جهانگردان شماره 24، بهمن 1390

درفک را آشیانه عقاب معنی کرد ه اند عقابي پرشكوه که بالهای بلند خویش را بر روی مراتع، كوهپايه ها و صدها روستاي کوچک بزرگ، گسترانده و نگاه تیزبینش را بر دشتي به وسعت شرق گیلان و ساحل زيباي كاسپين خیره کرده است.

در سايه سار وسيع بالهاي درفك تنوعی كم نظیر از انواع پوشش گیاهی و زیستگاههایی منحصر به فرد برای حیات وحش فراهم گشته که نمونه اش را در کمتر جای کشور می توان یافت. در سراسر منطقه درفك، خورگام و ديلمان به خوبی اکوتونهای پوشش گیاهی را می توان تشخیص داد، اکوتون را حد فاصل دو جامعه گیاهی ویا دو اکوسیستم متفاوت گویند که به طور شگفت انگیزی در دامنه های جنوبی و شمالی درفک تکرار می شود. پر واضح است که با تغيير هر اکوسیستم، نوع جامعه گياهي و گونه هاي گیاهی و جانوری نيز متفاوت خواهند بود و همين امر باعث تنوع کم نظیر زیستی در این منطقه شده است.

درﻓﻚ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎرزي از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻫﻴﺮﻛﺎﻧﻲ است و به عنوان منطقه ﺷﻜﺎر ﻣﻤﻨﻮع دﻳﻠﻤﺎن و درﻓﻚ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﻣﻌﺎدل 37899 ﻫﻜﺘﺎر در ﻧﻴﻤﺮخ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮز در ﭘﺎي ﻛﻮه درﻓﻚ  در 70 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺷﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ازﺳﺎل 1375 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻜﺎر ﺣﻴﺎت وﺣﺶ و ﺣﻔﻆ زﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻜﺎر ﻣﻤﻨﻮع ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اين منطقه روﻳﺸﮕﺎه ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ گياهي ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﺧﺪار، ﺷﻤﺸﺎد، ﮔﻴﻼس وﺣﺸﻲ، ﺷﻴﺮدار، ﺑﺎراﻧﻚ، ﻣﻠﺞ، ﻣﻤﺮز، ﺑﻠﻮط، اﻓﺮا، اﻧﺠﻴﻠﻲ، ﺗﻮﺳﻜﺎ، ﺧﺮﻣﻨﺪي و ﮔﻴﺎﻫان نادري چون ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ و نوعي سرخس سپردار است. گونه هاي جانوري ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮال، ﺷﻮﻛﺎ، ﭘﻠﻨﮓ، ﺳﻴﺎه گوش، ﺧﺮس ﻗﻬﻮه اي، ﮔﺮﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ، گرگ، ﺷﻨﮓ، ﺳﻤﻮر ﺟﻨﮕﻠﻲ و ﻛﺒﻚ دري نيز در اين منطقه يافت مي شوند. ﺣﻀﻮر اين جانوران به خصوص گونه هايي كه در راس هرم غذايي حضور دارند، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و دال ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮاران ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﻨﮓ و ﻗﺰل آﻻي ﺧﺎل ﻗﺮﻣﺰ در ﭼﻬﺎر رودﺧﺎﻧﺔ اﺻﻠﻲ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﻲ آﻧﻬﺎ ﮔﻮاه ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي آﺑﻲ اﺳﺖ. از ﻣﻴﺎن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻛﺒﻚ دري در ارﺗﻔﺎﻋﺎت درﻓﻚ و ﻗﺮﻗﺎول در ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖاﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﺣﻀﻮر 26 ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار ﺷﺎﺧﺺ و 101ﭘﺮﻧﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻨﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 23 ﺗﻴﭗ ﺟﻨﮕﻠﻲ و همچنين چندين ﺗﻴﭗ مرتعي، صخره اي و كشاورزي در اين منطقه شده اﺳﺖ. ﺷﻜﺎر ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮال و ﺷﻮﻛﺎ، ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺑﻜﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﺔ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭼﻮب و ﮔﺴﺘﺮش ساخت و ساز از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه اين منطقه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻜﺎر ﻣﻤﻨﻮع درﻓﻚ ﻣﺘﺤﻤﻞ آﺳﻴﺐ ﻓﺮاوان نيازمند توجه بيشتري است. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع زونﻫﺎي اﻣﻦ و ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﭘﺎرك ﻣﻠﻲﮔﻠﺴﺘﺎن ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻮن، ﻓﻠﻮر و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ درفك اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل 85 درﺻﺪ ﺳﻄﺢﻛﻞ ﭘﺎرك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و به عنوان مهمترين پارك ملي كشور مطرح است (دﻫﺪار درﮔﺎﻫﻲ و ﻣﺨﺪوم، 1381) و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع دو زون ﻓﻮق در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻜﺎر ﻣﻤﻨﻮع دﻳﻠﻤﺎن و درﻓﻚ حدود 78 درﺻﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ كه نشان دهنده ارزش حفاظتي آن بوده و ﺣﺘﻲ اﻳﻦ رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع زونﻫﺎي اﻣﻦ و ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﻛﻮﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل 49 درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﻛﻞ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (دﻫﺪار درﮔﺎﻫﻲ و ﻣﺨﺪوم، 1382) ﺑه ﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. با توجه به جميع جهات و سرعت تخریبی که در تمامي این عرصه ارزشمند طبیعی به چشم می خورد، نام منطقه شکار ممنوع به هیچ وجه نمی تواند حافظ ارزش های آن باشد و لزوم ارتقاء هرچه زودتر این منطقه به پارک ملي درفک به خوبی احساس می شود.

DORFAK


برچسب‌ها: درفك بره سر ديلمان
+ نوشته شده در  ۸۹/۰۳/۰۹ساعت 15:51  توسط مجید اسكندری  |